Traveling on Shabbat From Boarding Boats to Flying on Planes – Harav Yitzhak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה – על הלכות תחומין
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation
ה’ תמוז תשע”ט
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com
לרפואת הלל בן אלישבע

Leave a Comment