The Importance of Shabbat – MUST SEE! – Harav Yitzchak Israeli

הברכה שבשבת, חשיבות השבת – חילולי שבת בטבריה.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation
אדר ב’ תשע”ט
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment