Posts Tagged ‘ounce’

הלכות קידוש – פרטי דינים בכוס של קידוש – הרב יצחק ישראלי

באיזה כוס מותר להשתמש לקידוש. מה הגודל של הכוס. דיני השימוש בכוס. סדר הקידוש ונטילת הידיים. שטיפת הכוס לפני הקידוש. כמה צריך לשתות כדי לצאת ידי חובת המצווה. מי צריך לשתות מהיין. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ט הלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More