Posts Tagged ‘MillBasin’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – לתת פרחים במים בשבת

אסור לתת חיטים ושעורים במים בשבת. האם מותר להחזיר הדסים שאנו מברכים עליהם בבית הכנסת למים בשבת? ומה עם פרחים על שולחננו? מה מותר ומה אסור – ללמוד ולעשות. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – תולש מעציץ בשבת

מה נחשב איסור קוצר בשבת? ומה נחשב רק מדרבנן? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More