Posts Tagged ‘Halacha’

הלכה יומית – הלכות שבת וצער בעלי חיים – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל באיסור בין רכיבה על גבי בהמה בשבת לבין נשיאת משא על גבה בשבת. מה דין מי שעלה על בהמה בשבת? ודיני צער בעלי חיים הנוגעים. כיצד פורקים בהמה בשבת? מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי…

Read More

הלכות ראש השנה – מה הקשר בין התקיעה בשופר להכתרת השם למלך – הרב יצחק ישראלי

מתוך הרמב״ם פרק ג מהלכות תשובה שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – טלטול של הנר הדולק

נר שעל גבי טבלא מנער את הטבלא באיזה אופן מותר להפיל מעל המגשד נר דולק כדי להשתמש במגש. מתוך הרמב”ם פרק י”ב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More