Posts Tagged ‘שמירת שבת’

הלכות שבת – האם מותר להשתמש בצינור שנוזל לחצר בשבת – הרב יצחק ישראלי

דין פסיק רישיה דלא ניחא ליה וגרמא דרבנן שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More