Posts Tagged ‘שיעורי תורה בוידיאו’

הלכות פסח – האם מזון בעלי חיים צריך להיות כשר לפסח – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

מהותה של ברית מילה על פי הזוהר הקדוש – הרב יצחק ישראלי

ברית המילה הופכת את הילד היהודי לחלק מעם ישראל, הופכת אותו לכלי לחיבור לתורה והוא זוכה להרבה דברים בזכותה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א על פי זוהר ותיקוני הזוהר בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כב סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פורים וגאולה – מהי הגאולה וכיצד אדם זוכה לה – הרב יצחק ישראלי

“בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל”. מהו הגדר של חורבן, ומהו הגדר של גאולה? “אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי לִשְׁקֹד עַל דַּלְתֹתַי יוֹם יוֹם לִשְׁמֹר מְזוּזֹת פְּתָחָי”. לקריאת השיעור: http://haravisraeli.com/content/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%94 שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin פורים תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קידוש – חיוב הקידוש מן התורה ודין האשה בקידוש ובהבדלה – הרב יצחק ישראלי

חיוב קידוש והבדלה “זכרהו בדברים”. “זכור את יום השבת”. דין חיוב אשה בקידוש. מחלוקת לגבי חיוב אשה בהבדלה. אשה עושה הבדלה לבדה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – חכמת התורה – חייזרים בתנ”ך – הרב יצחק ישראלי

העוסק בתורה לשמה – זוכה לדברים הרבה. הגמרא מראה לנו במקומות שונים כיצד חכמי התורה הכירו את העולם ושלטו בבריאה מתוך ידיעת התורה, מאסטרונומיה ורפואה ועד שליטה בטבע. והיכן בתלמוד מוזכרים חיים בחלל החיצון? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אור לה’ סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

פרקי אבות – ארבע מידות בדעות – מידת הכעס – הרב יצחק ישראלי

ארבע מידות בדעות – “אל תתחבר לרשע” “אסור להסתכל בפני רשע” איך נדע מיהו רשע? שיעור מוסר נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

פרקי אבות – דברים מעל לטבע שנבראו בערב שבת בין השמשות – הרב יצחק ישראלי

“פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים, אף צבת בצבת עשויה”. (אבות ה’ ו’) נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

פרקי אבות – קבלת ייסורים באהבה – הרב יצחק ישראלי

“על כרחך אתה חי… ואל ישיאך יצרך שהשאול בית מנוס לך”, על איסור נטילת הנפש של עצמו וקבלת ייסורים באהבה שיעור בפרקי אבות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אור לכ”א אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת ובחשיבות לימוד ההלכה – הרב יצחק ישראלי

רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א הלכה י”ח. הלכות טוחן, כיצד מותר לחתוך את הסלט בשבת, ומתי להכין אותו. וכן הלכות בורר. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – הלעטת בעלי חיים וכשרות עגלים ואווזים מפוטמים – הרב יצחק ישראלי

אסור להאכיל את הבהמות בשבת מתוך חשש שמא יגיע לחילול שבת בכתישת קטניות או לישת קמח וכיוצא בהן. איזה בהמות חייב להאכיל? כיצד יאכיל אותן? ובאיזה אופן אסור להאכיל גם ביום חול? רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א הלכה ל”ה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’…

Read More