Posts Tagged ‘רמב״ם’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת לכבות אש ברשות הרבים

דין כיבוי גחלת של מתכת ודין גחלת של עץ. מחלוקת בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכת מצרף. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – עשיית צנימים בשבת

בשיעור זה נלמד מספר הלכות הקשורות לבישול בשבת: בישול מתכות, בישול כלי אדמה או כלי חרס, בישול אחר בישול ובישול אחר אפיה או אחר צלי. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin סיוון תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – עשיית גלידה או גבינה ביום טוב

מה ההבדל בין גבינה ללבן ולגלידה? מהו האיסור בגבינות גוים? כיצד קיים איסור בורר בעשיית גבינה והאם יש איסור בונה בגלידה? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הרב יצחק ישראלי – הלכה יומית – שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More