Posts Tagged ‘רביעית יין’

הלכות קידוש – חובת קידוש במקום סעודה – הרב יצחק ישראלי

כיצד יוצאים ידי חובת קידוש אם שומעים קידוש בבית הכנסת. מה נקרא “קידוש במקום סעודה” במקום הבית. האם מותר לאכול בחצר אחרי הקידוש בבית. מה נחשב “סעודה” כדי לצאת ידי חובה. כיצד הקידוש עצמו יכול להחשב סעודה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת…

Read More