Posts Tagged ‘פת שנילושה במי פירות’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – מצה עשירה

מחלוקת ראשונים לגבי עיסה שנילושה במי פירות בפסח, האם מותרת, והאם מי פירות מחמיצים. הרמב”ם שמתיר אומר: “שלא נתערב בהם שום מים בעולם”. ושואלים: האם מותר להשתמש ביין, שהרי מעורבים בו מים? ומה לגבי ביצים? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ניסן תשע”ג שיעורי…

Read More