Posts Tagged ‘פרחים לשבת’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – לתת פרחים במים בשבת

אסור לתת חיטים ושעורים במים בשבת. האם מותר להחזיר הדסים שאנו מברכים עליהם בבית הכנסת למים בשבת? ומה עם פרחים על שולחננו? מה מותר ומה אסור – ללמוד ולעשות. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com…

Read More