Posts Tagged ‘מלאכת התולש’

הלכה יומית – הלכות שבת – אופן שמותר להשתמש באילן – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לשבת על שורשים של האילן שבולטים מעל פני האדמה, או להשתמש בהם בדרך אחרת? מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – שימוש באילן ורדיית הדבש – הרב יצחק ישראלי

איסורים האסורים בשבת משום תולדת הקוצר, מדאורייתא ומדרבנן. רדיית דבש מחלות הדבש מדוע אסור והאם יש צד התר, ביאור המחלוקת בגמרא ופסיקת הרמב”ם. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו…

Read More