Posts Tagged ‘חלות’

הלכה יומית – הלכות קידוש – קידוש על הפת – הרב יצחק ישראלי

כיצד ניתן לקדש על הפת. האם מותר ליטול ידיים לפני קידוש. מה יעשה מי שאין לו יין, ומי שנטל ידיים בטרם עשה קידוש שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:…

Read More