Posts Tagged ‘הרב עובדיה’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – סחיטה

מה שורש איסור סוחט איזו סחיטה אסורה מדאורייתא ואיזו מדרבנן ואיזו מותרת בשבת הייתכן להתיר סחיטת תותים או רימונים? האם מותר לעשות לימונדה בשבת? מתוך הרמב״ם פרק כא מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – נכנס צבי לביתו אם מותר לנעלו

סגירת הדלת: האם נחשבת מעשה או גרמא? ומה הדין כשאינו מכוון לצוד אלא לשמור את הבית או מפני הקור? אם סגר הדלת ונמצא הצבי בתוך הבית האם חייב לפתוח? וכן מה הדין כשנכנסה ציפור תחת כנפי כסותו מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת…

Read More