Kavod Hatorah למה לא הורה דוד הלכה בפני אחיתופל

שיעור הלכה יומית
לרפואת הרבנית פנינה בת אורה והרב נוריאל בן מרים רפו”ש בתושח”י
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ראש חודש סיוון תשפ”ב
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment