האם מותר לאכול מזון שהושאר על אש גלויה בכניסת השבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על הרמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – האם מקבלים שבת בהדלקת נרות – הרב יצחק ישראלי

מתי מתחייבים בשבת – בזמן הקבוע לכניסתה, או בזמן הדלקת הנרות? שיעור הלכה יומית על רמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חנוכה תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

How to connect to Hashem through Shabbat – Harav Yitzchak Israeli

This shiur was deliverd as part of the session “Are we suffering from connection to Hashem deficit?” נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בועידת אגודת ישראל ה-96, Agudah Convention, Crowne Plaza Stamford, Connecticut אור לט”ו כסלו תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Laws of Eruv – Harav Yitzchak Israeli

The Eruv if Forest Hills, Queens, can we carry there on Shabbat? שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation אור לה’ כסלו תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

בישול לחולה בשבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Laws of Desecrating Shabbat for Desperately Sick Person Tora

Pikuach Nefesh on Shabbat – is it making shabbat Mutar or just suspending it? שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה – דיני פיקוח נפש בשבת. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation אור לכ”ח חשוון תשע”ט שיעורי…

Read More

האם מותר לטעום לפני קידוש של שבת בבוקר – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

כמה מן הכהנים המוכרים כיום הנם בני אהרן הכהן? – שלושה כתרים לישראל – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד אייר תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך לומדים מעקידת יצחק על המלאכים הנבראים מהמעשים שלנו – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות – “העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ אייר תשע”ח לע”נ הרב יצחק בן משה זצ”ל שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More

כיצד נקיים את החכמה בידינו? ההבדל בין השונה פרקו מאה לשונה מאה ואחת פעמים – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ אייר תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More