דיני פיקוח נפש בשבת הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית בהלכות שבת “נפל עליו הגל” פיקוח נפש כמו במקרה התמוטטות הבניין בפלורידה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח תמוז תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הכנת ירקות כבושים בשבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית בהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט תמוז תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Accepting the Torah NOW – Preparing for Shavuot

“המלמד תורה לעמו ישראל” נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ז אייר תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Is Oneg Shabbat a Mitzva D’Oraita or D’Rabbanan – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation כ”ח סיוון תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Traveling on Shabbat From Boarding Boats to Flying on Planes – Harav Yitzhak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה – על הלכות תחומין נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation ה’ תמוז תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com לרפואת הלל בן אלישבע

Read More

Becoming Bar Mitzvah During The Sefirat Ha’Omer – Harav Yitzchak Israeli

Can a boy becoming bar mitzvah continue saying the beracha of al sefirat haomer? שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation ח’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Counting the Omer – overview and Halachot – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation א’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

The Importance of Shabbat – MUST SEE! – Harav Yitzchak Israeli

הברכה שבשבת, חשיבות השבת – חילולי שבת בטבריה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation אדר ב’ תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך ניתן להוציא בשבת אוכל מסיר שעומד על הפלטה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

האם ובאיזה אופן מותר להשאיר תבשיל על אש גלויה בערב שבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More