Counting the Omer – overview and Halachot – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation א’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: Read more…

The Importance of Shabbat – MUST SEE! – Harav Yitzchak Israeli

הברכה שבשבת, חשיבות השבת – חילולי שבת בטבריה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation אדר ב’ תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה Read more…

איך ניתן להוציא בשבת אוכל מסיר שעומד על הפלטה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

האם ובאיזה אופן מותר להשאיר תבשיל על אש גלויה בערב שבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

האם מותר לאכול מזון שהושאר על אש גלויה בכניסת השבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על הרמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

הלכות שבת – האם מקבלים שבת בהדלקת נרות – הרב יצחק ישראלי

מתי מתחייבים בשבת – בזמן הקבוע לכניסתה, או בזמן הדלקת הנרות? שיעור הלכה יומית על רמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin Read more…

בישול לחולה בשבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com