תורה נותנת חיים לעושיה

שיעור הלכה יומית מוקדש לרפואת הרבנית פנינה בת אורה והרב נוריאל בן מרים לרפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ סיוון תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Kavod Hatorah למה לא הורה דוד הלכה בפני אחיתופל

שיעור הלכה יומית לרפואת הרבנית פנינה בת אורה והרב נוריאל בן מרים רפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ראש חודש סיוון תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הנסים הגדולים של יום ירושלים, ופרק ששי במסכת אבות

שיעור הלכה יומית לרפואה פנינה בת אורה ונוריאל בן מרים לרפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה

שיעור הלכה יומית מוקדש לרפואת הרבנית פנינה בת אורה ולרפואת הרב נוריאל בן מרים רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך מעשה של רבי חנינא בן דוסא, השפיע על יהודי בברלין 1700 שנה מאוחר יותר

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. מי היה רבי חנינא, ואיך השפיע על יהודים מאות שנים אחרי פטירתו? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר תשפ”ב לרפואת הרבנית פנינה בת אורה לרפו”ש בתושח”י שיעורי תורה…

Read More

שלושה שאכלו על שולחן אחד ואין ביניהם דברי תורה

שיעור בפרקי אבות ההשפעה הרוחנית והגשמית של דברי תורה מול דברים בטלים על שולחן האוכל נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר תשפ”ב לרפואת פנינה בת אורה רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל שיעורי תורה נוספים…

Read More

מה יותר חשוב לאשה כבוד או אהבה?

ספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה בזה, על מה נעשו? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ באייר תשפ”ב לרפואת פנינה בת אורה רפו”ש בתושח”י שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הבור, הבאר והבורא – הסתכל בשלושה דברים

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

מתי יכול לספור עם ברכה אפילו לאחר שענה לחברו כמה היום לעומר

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח ניסן תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

דיני פיקוח נפש בשבת הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית בהלכות שבת “נפל עליו הגל” פיקוח נפש כמו במקרה התמוטטות הבניין בפלורידה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח תמוז תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More