פרקי אבות

פרקי אבות – הנסים בבית המקדש והקפידא על חזקיהו המלך – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות – הנס עם הארון בבית המקדש, מה היתה ההקפדה על חזקיהו המלך שהראה את הארון בקודש הקודשים, ומה לומדים מכך על הצניעות? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ’ ניסן תשע”ז שיעורי תורה נוספים…

Read More

פרקי אבות – המלאכים הנוצרים מן המצוות והעבירות וכוחם של בעלי תשובה – הרב יצחק ישראלי

פרקליטים וקטגורים – כוחם של המלאכים הנוצרים מן העבירות, מה קורה לקטגורים כשאנו חוזרים בתשובה? מה המשמעות של “במקום של בעלי תשובה עומדים”? שיעור מוסר – פרקי אבות פרק רביעי נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”א…

Read More

שבועות – מהי תורה וכיצד לומדים תורה וזוכים לעולם הזה ולעולם הבא – הרב יצחק ישראלי

מהי תורה? מהו לימוד תורה? שיעור על פי פרקי אבות “גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא”. מיהם עושיה והאם מספיק רק “ללמוד”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – עשרת הניסים שנעשו לישראל על ים סוף – הרב יצחק ישראלי

כנגד מה נעשו 10 המכות במצרים ו-10 הנסים על ים סוף לישראל, ומהם הנסים הללו. מתוך אבות דרבי נתן. בתוך אותם המים נעשו נסים כפולים ומכופלים, כאשר המצרים מקבלים כל אחד את עונשו לפי מידתו, ובמקביל בני ישראל זוכים לנסים להראות חיבת הקב”ה להם. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה…

Read More

פרקי אבות – מהי מחלוקת לשם שמים וכיצד מתנהלת מחלוקת הלכתית באופן הראוי – הרב יצחק ישראלי

“איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים”? המחלוקת היא כמו אש, ומשחיתה את מדות האדם. מדוע מחלוקת הלל ושמאי נקראת על שם שניהם אבל קורח שנחלק על משה נקרא רק מחלוקת “קורח ועדתו”? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ו אייר תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – מלאכים נוצרים מהמעשים לפי גודל המצווה או העבירה – הרב יצחק ישראלי

“העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”א אייר תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – כל המקיים את התורה מעוני סופה לקיימה מעושר – הרב יצחק ישראלי

הלל מחייב את העניים… איך למד הרב עובדיה יוסף תורה מתוך עוני. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ח’ אייר תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – מדוע אנו צריכים לאכול? איך אפשר להזמין את הקב”ה לסעודה – הרב יצחק ישראלי

“שלושה שאכלו על שולחן אחד כאילו אכלו משולחנו של מקום” – מדוע אנו צריכים לאכול בעולם הזה, כיצד יכולה אכילה להיות עבודת השם. כיצד הגוף העשוי חומר מגיע לדרגות גבוהות, ומדוע לפעמים נופלים למקומות מאד נמוכים ואחר כך חוזרים בתשובה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’…

Read More

פרקי אבות – דע מאין באת – תחבולות היצר הרע – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות פרק ג’ “הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי חטא” מדוע המשנה כופלת את עצמה שוב? משום שמדובר על סוגים שונים של יצר הרע. תחבולות היצר הרע כדי להרחיק אותנו ממצוות. בת הקול ששמע אלישע “אחר” היתה גם היא מן היצר הרע. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי…

Read More

פרקי אבות – עניינים מעשיים במצוות ואהבת לרעך כמוך – דאגה לממון חברך –

“יהי ממון חברך חביב עליך כשלך” וכן “יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך”, כיצד מקיימים בפועל מצוות ואהבת לרעך כמוך. שיעור בפרקי אבות פרק ב’ הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות דעות פרק ו’ חזון איש: “הגשמיות של חברי היא הרוחניות שלי”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More