פרקי אבות

תורה נותנת חיים לעושיה

שיעור הלכה יומית מוקדש לרפואת הרבנית פנינה בת אורה והרב נוריאל בן מרים לרפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ סיוון תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Kavod Hatorah למה לא הורה דוד הלכה בפני אחיתופל

שיעור הלכה יומית לרפואת הרבנית פנינה בת אורה והרב נוריאל בן מרים רפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ראש חודש סיוון תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הנסים הגדולים של יום ירושלים, ופרק ששי במסכת אבות

שיעור הלכה יומית לרפואה פנינה בת אורה ונוריאל בן מרים לרפו”ש בתושח”י נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה

שיעור הלכה יומית מוקדש לרפואת הרבנית פנינה בת אורה ולרפואת הרב נוריאל בן מרים רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך מעשה של רבי חנינא בן דוסא, השפיע על יהודי בברלין 1700 שנה מאוחר יותר

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. מי היה רבי חנינא, ואיך השפיע על יהודים מאות שנים אחרי פטירתו? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר תשפ”ב לרפואת הרבנית פנינה בת אורה לרפו”ש בתושח”י שיעורי תורה…

Read More

שלושה שאכלו על שולחן אחד ואין ביניהם דברי תורה

שיעור בפרקי אבות ההשפעה הרוחנית והגשמית של דברי תורה מול דברים בטלים על שולחן האוכל נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר תשפ”ב לרפואת פנינה בת אורה רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל שיעורי תורה נוספים…

Read More

הבור, הבאר והבורא – הסתכל בשלושה דברים

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ אייר תשפ”ב שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Accepting the Torah NOW – Preparing for Shavuot

“המלמד תורה לעמו ישראל” נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ז אייר תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

כמה מן הכהנים המוכרים כיום הנם בני אהרן הכהן? – שלושה כתרים לישראל – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד אייר תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך לומדים מעקידת יצחק על המלאכים הנבראים מהמעשים שלנו – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות – “העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ אייר תשע”ח לע”נ הרב יצחק בן משה זצ”ל שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More