הלכות תפילה

הלכות תפילה – מה קודם מנחה או מוסף – הרב יצחק ישראלי

כאשר האריכו בתפילת שחרית וזמן מוסף הגיע אחרי חצות, האם חל דין “תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם”? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ג נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד חשוון תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – תשלומי תפילה – הרב יצחק ישראלי

מתי מתפללין תפילת תשלומים על תפילה ששכחנו או נאנסנו ולא התפללנו? וכמה תפילות תשלומים אפשר להתפלל. השגות הראב”ד ודעת התוספות וראשונים נוספים. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ג’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג חשוון תשע”ז שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכות תפילה – שאילת גשמים בקיץ – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ב’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ חשוון תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הזכרת גבורות גשמים – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ב’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ חשוון תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More