הלכות תפילה

הלכות תפילה – המצוות גזרת הכתוב הן ואינם רחמים – הרב יצחק ישראלי

מדוע אין להרבות בשבחיו של הקב”ה בתפילה? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין ראש הרבנים לקהילות בוכרה ארה”ב וקנדה נמסר בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט תשרי תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – כיצד ומתי אומרים ברוך הוא וברוך שמו – הרב יצחק ישראלי

מה המקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו, מתי נכון לומר ומתי אסור לומר. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – כיצד לנהוג כשסיים התפילה ובחזרת הש”ץ – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לשבת כאשר מסיימים תפילת העמידה? היכן עומדים בחזרת הש”ץ? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ שבט תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – עד היכן ממשיכים ב”אמן יהא שמיה רבא”, ועונה אמן על ברכת עצמו – הרב יצחק ישראלי

האם אומרים “אמן” על ברכות קריאת שמע? עד כמה מותר השליח ציבור לסרב? מקום התיבה בבית הכנסת. חובת הקפדה על קריאת ההפטרה נכון. אמירת “אמן יהא שמיה רבא” בכ”ח תיבותיו. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט’ הלכה א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי…

Read More

הלכות תפילה – עיוור ומי שלבוש בגופיה – מי יכול להיות שליח ציבור? – הרב יצחק ישראלי

האם מי שאינו רואה יכול לברך ברכת “יוצר המאורות”? דין מי שכתפיו מגולות לעניין קריאת שמע ושליח ציבור. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ שבט תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – מתי שליח ציבור מוציא את הציבור ידי חובה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ שבט תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – התחילו בעשרה ונותרו ללא מנין – דין קדיש, קדושה וקריאת התורה – הרב יצחק ישראלי

האם אומרים קדושה אם התחילו עם מניין אבל נותרו בלי? האם אומרים ברכת כהנים? מחלוקת הפוסקים והדין להלכה. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות תפילה – הלכות מצוות קידוש השם – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’ והלכות יסודי התורה פרק ה’. “ונקדשתי בתוך בני ישראל”, מהות המצווה לקדש שם שמים. מתי חייבים למסור נפש ומתי לא? דין מי שנהרג כשלא מדובר במצב של “יהרג ואל יעבור”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”,…

Read More

הלכות תפילה – השתלשלות כתיבת התורה שבעל פה – הרב יצחק ישראלי

דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכותבם – מתי ומדוע נכתבו חלקי התורה שבעל פה, וכיצד הדבר השפיע על הלכות תפילה במניין. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט טבת תשע”ז שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכות תפילה – חציצה בין הלב לערווה בזמן קריאת שמע – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ד’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ו חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More