הלכות שבת

Understanding Av Melacha and Tolada – and Bishul on Shabbat – Rabbi Yitzchak Israeli

Cooking, baking on Shabbat and the details שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation כ’ שבט תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – נטילת ידיים לתוך צינור שזורם לגינה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ג שבט תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – מהי תולדה – ומה נחשב טוחן בשבת – הרב יצחק ישראלי

על איזה ירקות שחותכים חייבים משום טוחן. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ’ שבט תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – האם מותר להוציא מהתנור אוכל שהוכנס אליו בשבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ט’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin שבט תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – שליש או חצי בישול – מה יחשב בישול? – הרב יצחק ישראלי

מתי פוסקים כדעת רש”י לעניין מאכל בן דרוסאי ומתי פוסקים כהרמב”ם – גם לעניין בישול גויים. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

הלכות שבת – כיצד ייתכן ששמו משהו בסיר בשבת אך לא חייבים משום מבשל – הרב יצחק ישראלי

מי חייב משום מבשל בשבת? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ט’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג שבט תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – שבת ועבודה זרה – כיצד להתייחס למחללי שבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ל’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – האם מותר לטוס ביום ששי, וכמה מותר ליסוע – הרב יצחק ישראלי

המרחק שמותר ליסוע ביום ששי, בזמן חז”ל ובימינו, והסיבות לכך. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ל’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז טבת תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

What was the Zechut for Yetziat Mitzrayim? Shabbos – going on a boat – Rabbi Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה – הלכות שבת, יציאה בספינה סמוך לשבת. מהן המצוות שבזכותן יצאו בני ישראל ממצרים? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation כ”ח טבת תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – מתי יש מצווה לערוך את השולחן? השפע לכל השבוע – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ל’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”א טבת תשע”ח שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More