הלכות שבת

דיני פיקוח נפש בשבת הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית בהלכות שבת “נפל עליו הגל” פיקוח נפש כמו במקרה התמוטטות הבניין בפלורידה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח תמוז תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הכנת ירקות כבושים בשבת – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית בהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט תמוז תשפ”א שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Is Oneg Shabbat a Mitzva D’Oraita or D’Rabbanan – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation כ”ח סיוון תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Traveling on Shabbat From Boarding Boats to Flying on Planes – Harav Yitzhak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה – על הלכות תחומין נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation ה’ תמוז תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com לרפואת הלל בן אלישבע

Read More

The Importance of Shabbat – MUST SEE! – Harav Yitzchak Israeli

הברכה שבשבת, חשיבות השבת – חילולי שבת בטבריה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation אדר ב’ תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

איך ניתן להוציא בשבת אוכל מסיר שעומד על הפלטה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

האם ובאיזה אופן מותר להשאיר תבשיל על אש גלויה בערב שבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

האם מותר לאכול מזון שהושאר על אש גלויה בכניסת השבת? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על הרמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ טבת תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות שבת – האם מקבלים שבת בהדלקת נרות – הרב יצחק ישראלי

מתי מתחייבים בשבת – בזמן הקבוע לכניסתה, או בזמן הדלקת הנרות? שיעור הלכה יומית על רמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חנוכה תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

How to connect to Hashem through Shabbat – Harav Yitzchak Israeli

This shiur was deliverd as part of the session “Are we suffering from connection to Hashem deficit?” נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בועידת אגודת ישראל ה-96, Agudah Convention, Crowne Plaza Stamford, Connecticut אור לט”ו כסלו תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More