הלכות קריאת שמע

הלכות קריאת שמע – האם ניתן לקרוא שמע של שחרית בשעה השלישית – הרב יצחק ישראלי

הרמב”ם פוסק שזמן קריאת שמע עד השעה השלישית, מחלוקת הפוסקים האם השעה השלישית נכללת והזמן הוא עד סוף שלוש שעות או עד תחילתן. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

הלכות קריאת שמע – זמן קריאת שמע המדוייק וזמנה האחרון ביום – הרב יצחק ישראלי

זמן קריאת שמע המדוייק לרמב”ם הוא כ-6 דקות לפני הזריחה לברכות קריאת שמע, כך שמגיעים ל”גאל ישראל” מייד בצאת החמה. מלשון הרמב”ם לומדים שמי שקורא אחרי עלות השמש מצוותה בדיעבד. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ד…

Read More

הלכות קריאת שמע – סוף זמן קריאת שמע של ערבית – הרב יצחק ישראלי

מהו הזמן שבו ייתכן שקריאת שמע נחשבת גם ללילה וגם ליום, ולמי מותר לקרוא בזמן זה? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ב אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מהו זמן צאת הכוכבים – הרב יצחק ישראלי

מהו זמן צאת כוכבים, שהוא זמן קריאת שמע? האם ניתן לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה ולצאת ידי חובה? מה הדין של מי שקרא שמע בערב שבת בתפילת ערבית מוקדמת? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”א אב…

Read More

הלכות קריאת שמע – כמה זמן אחרי השקיעה קוראים שמע בערבית – הרב יצחק ישראלי

מהי מחלוקת הראשונים בזמן צאת הכוכבים? ומתי זהו זמן קריאת שמע? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ’ אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – ברכות קריאת שמע – הרב יצחק ישראלי

המשנה מסדר הברכות כפי שקבעו חכמים לא יוצא ידי חובה שיעור הלכה יומית מתוך פרק א’ הלכות קרית שמע ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מהותן של ברכות “אמת ואמונה” וברכת “אמת ויציב” – הרב יצחק ישראלי

מה הכוונה שאם מישהו לא אמר “אמת ואמונה” בלילה או “אמת ויציב” בבוקר לא יצא ידי חובה? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – ברכות קריאת שמע, אהבה רבה או אהבת עולם? – הרב יצחק ישראלי

“שבע ביום הללתיך” – מה הקשר בין לימוד תורה וברכות קריאת שמע. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ח אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מדוע קוראים פרשת ציצית בלילה? – הרב יצחק ישראלי

מדוע קוראים פרשת צצית בלילה אף שזמן המצווה ביום? מדוע נשים פטורות מצצית ואסורות בלבישתה? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ז אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מדוע אומרים בקריאת שמע “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” – הרב יצחק ישראלי

הפסוק “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” לא כתוב בתורה, מדוע אומרים אותו בקריאת שמע? מה ההבדל בין איוב לבין מי שמקבל עליו את דין השם באהבה לגמרי? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’ על פי הגמרא בפסחים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More