הלכות קריאת שמע

הלכות קריאת שמע – איך לשמור על הלב שלנו ושל ילדינו מלהפוך להיות “מבואות המטונפים”

אסור להרהר בדברי תורה במבואות המטונפים – איך נשמור על הלב שלנו מלהפוך ל”מבואות המטונפים”? זהירות מלתת לילדים ולעצמנו מכשירים לא מוגנים מפריצות. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות קריאת שמע פרק ג’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ אב תשע”ו שיעורי…

Read More

הלכות קריאת שמע – סוף זמן קריאת שמע של שחרית ואופן חישוב שעות זמניות – הרב יצחק ישראלי

“שלוש שעות” שהרמב”ם פוסק שהן סו”ז ק”ש הן שעות זמניות, ע”פ פירוש המשניות לרמב”ם. כיצד מודדים את אורך שעות היום? הדעות השונות. המחלוקת בעניין שיעור הילוך המיל ומתי מונים אותו. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אור…

Read More

הלכות קריאת שמע – קריאת שמע של שחרית – הרב יצחק ישראלי

מזל טוב לרב ולרבנית ישראלי על הברית של בנם שנערכה היום! “ותיקין גומרים אותה עם שמש” – מחלוקת מתי היו אומרים קריאת שמע של שחרית ומה נפסק להלכה? מהו זמן הנץ החמה? “כמו עישור שעה” – תחילת קריאת שמע לפני הנץ. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק ב’ נמסר על ידי הרב…

Read More

הלכות קריאת שמע – סוף זמן קריאת שמע של ערבית – הרב יצחק ישראלי

מדוע קבעו חכמים סוף זמן קריאת שמע של ערבית בחצות הלילה? ועד מתי מותר בדיעבד. דין אנוס בקריאת שמע של ערבית. “פעמים קורא אדם פעמיים ביום”. קריאת שמע אחרי עלות השחר. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More

הלכות קריאת שמע – זמן בין השמשות וצאת הכוכבים וקריאת שמע של ערבית – הרב יצחק ישראלי

מהו הזמן הראשוני לאמירת זמן קריאת שמע, לרבינו תם ולגאונים. שיעור הילוך המיל וזמן צאת הכוכבים. שיעור הלכה יומית מתוך פרק ב’ ברמב”ם הלכות קריאת שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ל’ תשרי תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – עמידה מעיסוקים בקריאת שמע ומה דין מי שאנסתו שינה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מצוות כוונה בקריאת שמע ומה צריך לכוון באמירתה – הרב יצחק ישראלי

כיצד יוצאים ידי חובה במצוות קריאת שמע, מה חייבים לכוון, והאם יוצאים בלי כוונה כלל. המחלוקת בגמרא עד היכן חובה להתכוון כדי לצאת ידי חובה. לינק להורדת הכוונות בקריאת שמע להדפסה: http://haravisraeli.com/content/%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A2 שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ בהלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכות קריאת שמע – קריאת שמע על המיטה, בשכיבה או בישיבה – הרב יצחק ישראלי

אומרת הגמרא שאין לקרוא קריאת שמע “פרקדן”, מה פרוש? מהי הדרך הנכונה לקבלת עול מלכות שמים. “כדרכו”, או בישיבה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קריאת שמע – מדוע ביום זמן קריאת שמע 3 שעות ובלילה כל הלילה – הרב יצחק ישראלי

קושיית מרן הכסף משנה מדוע יש הבדל בין אורך זמן קריאת שמע של יום לזמן קריאת שמע של לילה. זמן המצווה מדאוריתא והגבלת חכמים. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ הלכות קרית שמע נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More

הלכות קריאת שמע – אמירת ברכות קריאת שמע אחרי שלוש שעות – הרב יצחק ישראלי

המשנה במסכת ברכות (ט:) אומרת שהקורא קריאת שמע אחרי שלוש שעות “לא הפסיד” אבל קורא כמי “שקורא בתורה”. כיצד מיישבים את הסתירה הזו? עד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע וברכותיה, וההבדל בין בני ספרד לבני אשכנז בברכות קריאת שמע אחרי ארבע שעות. מה נקרא אמירת שם שמים לבטלה, ומה ההבדל בין הזכרת שם שמים לבטלה…

Read More