הלכות פסח

הלכות פסח – דין חמץ שנמצא בבור בפסח – הרב יצחק ישראלי

מה דעת ההלכה על מכירת חמץ? דין חמץ שנמצא בעליות ובבורות וההבדל בין השניים. הדרך הנכונה לעשות בדיקת חמץ שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ב נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ד אדר תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

הלכות פסח – סוף זמן אכילה ושריפת חמץ, חישוב זמני היום – הרב יצחק ישראלי

מסכת פסחים דף ד’ עמוד ב עד מתי מותר לאכול חמץ, מתי חובה לשרוף חמץ, מהם הזמנים השנה? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ב אדר תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – מהו הזמן המדוייק של בדיקת חמץ ומה יעשה מי שנוסע טרם הפסח – הרב יצחק ישראלי

האם מותר למכור את כל ביתו לגוי, והאם זה פוטר אותו מבדיקת חמץ? בעל הבית והשוכר – על מי מוטלת חובת הבדיקה? האם צריך להפסיק לימוד תורה כדי לעשות בדיקת חמץ? שיעור הלכה יומית – מסכת פסחים עם הר”ן והרי”ף דף ב נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת…

Read More

הלכות פסח – חמץ שנתערב באוכל לפני פסח ובפסח – חוזר וניעור – הרב יצחק ישראלי

מדוע חמץ בפסח אסור אפילו במשהו? הטעמים השונים. דין חמץ שהתערב באוכל לפני פסח ובפסח. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ז אדר תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – דין סבון, שמפו ומשחת שיניים בפסח – הרב יצחק ישראלי

ההבדל בין שאור לחמץ, האיסורים בחמץ והעונש עליהם, מחלוקת בית הלל ובית שמאי, ומהו “לא ראוי לאכילת כלב”, באיזה כלב מדובר? האם מותר להשתמש בסבון, שמפו ומשחת שיניים שלא כתוב עליהם שהם כשרים לפסח? דעת הראב”ד, הרא”ש ודעת מרן הגר”ע יוסף. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק א’ נמסר על ידי הרב…

Read More

הלכות פסח – מצוות ביעור חמץ – הרב יצחק ישראלי

שיעור בגמרא מסכת פסחים – ביטול חמץ, ביעור חמץ ומכירת חמץ. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ו אדר תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – מתי נעשית החיטה חמץ? שיעור הילוך המיל – הרב יצחק ישראלי

מתי נעשית החיטה חמץ? שיעור חימוץ על פי הרמב”ם. מחלוקת לגבי שיעור הילוך המיל בין הרמב”ם, התוספות ושאר ראשונים, וכיצד פסק מרן בשולחן ערוך בנידון. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ ניסן…

Read More

הלכות פסח – כונה באכילת המצה. מצה מחמשת מיני דגן, ומאורז – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – מה ההבדל בין מצות עבודת יד למצות מכונה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – האם מזון בעלי חיים צריך להיות כשר לפסח – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More