הלכות ספירת העומר

ספירת העומר לנשים – דרגת האשה גבוהה מדרגת הגבר – מעמד האשה – הרב יצחק ישראלי

ישנה מחלוקת האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא או לא. כיצד על נשים לנהוג על פי הספרדים, האשכנזים, ועל פי הקבלה. דרגת האשה גבוהה משל דרגת הגבר, השכינה שורה עליה ובזכותה ובעלה חייב בכבודה במיוחד. “שוויון זכויות” לנשים משמעותה הורדת האשה לדרגת הגבר, שנמוכה משלה. רב יוסף היה קם לקראת אמו – לקראת…

Read More