הלכות ספירת העומר

Becoming Bar Mitzvah During The Sefirat Ha’Omer – Harav Yitzchak Israeli

Can a boy becoming bar mitzvah continue saying the beracha of al sefirat haomer? שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation ח’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

Counting the Omer – overview and Halachot – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation א’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

ספירת העומר – ריבוי השביעיות ביהדות: התמרורים בחיי היהודי – הרב יצחק ישראלי

“כל השביעין חביבין”, שבעה ימים, שבע שנים, החודש השביעי, שבע ברכות, שבעת ימי אבלות, החגים, שבעה נקיים, שבע הקפות, כל השביעיות ביהדות – לאן הם מובילים? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin פרשת בחוקותי תשע”ז שיעורי תורה…

Read More

הלכות ספירת העומר – שכח ונזכר אחרי השקיעה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית – מהן הספקות אליהם נכנסים אם השמש שקעה ושכח לספור עומר של אתמול? השיטות השונות בחישוב הזמנים שלפיהן יכול או לא יכול לספור. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר תשע”ז שיעורי תורה…

Read More

ברית מילה וספירת העומר – שתיהן הכנה לקבלת התורה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית ומוסר – “בזאת יבוא אהרן אל הקודש”, המשמעויות הכפולות של ברית ה’מילה’, מהי המילה ומהי הברית, איך מתעלים בימי ספירת העומר, “ואשא אתכם על כנפי נשרים”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ אייר…

Read More

הלכות ספירת העומר – זמנים בהלכה: שכח לספור ספירת העומר ונזכר בבין השמשות – הרב יצחק ישראלי

מהו זמן בין השמשות, מתי נכנסים לספקות על זמן ספירת העומר, ומה יעשה מי ששכח ונזכר בבין השמשות? שיעור הלכה יומית על הלכות זמנים וספירת העומר, השיטות בראשונים על סברת רבינו תם וסברת הגאונים. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר תשע”ז שיעורי…

Read More

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר בהירהור או בכתב – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ג ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר ביום, ספירה בתחילת הלילה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר בבין השמשות ועניין תמימות – הרב יצחק ישראלי

האם מי ששכח לספור ספירת העומר מקיים את המצווה בימים הבאים? איך אפשר לספור עם הציבור שמברך בין השמשות? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ח ניסן תשע”ו לע”נ נחמה בת שלמה ע”ה…

Read More

הלכות ספירת העומר – קטן שנתגדל והמספר 7 ביהדות – הרב יצחק ישראלי

המספר 7 הוא המספר על פיו מתנהל העולם: 7 ימי השבוע, 7 בתפילין, 7 קנים במנורה, 7 שבתות תמימות, 7 השבועות כנגד 7 אורות במנורה. 7 הרועים. כולם זה כנגד זה. שיעור הלכה יומית – מה יעשה קטן שנתגדל בימי הספירה ואיך יצא ידי חובת ספירת העומר? יום בר המצווה הוא יום ההולדת השלישי של…

Read More