Counting the Omer – overview and Halachot – Harav Yitzchak Israeli

שיעור הלכה שבועי למעוניינים להעמיק בהלכה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “בית גבריאל” Beth Gavriel Bukharian Congregation א’ אייר תשע”ט שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

ספירת העומר – ריבוי השביעיות ביהדות: התמרורים בחיי היהודי – הרב יצחק ישראלי

“כל השביעין חביבין”, שבעה ימים, שבע שנים, החודש השביעי, שבע ברכות, שבעת ימי אבלות, החגים, שבעה נקיים, שבע הקפות, כל השביעיות ביהדות – לאן הם מובילים? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin Read more…

הלכות ספירת העומר – שכח ונזכר אחרי השקיעה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית – מהן הספקות אליהם נכנסים אם השמש שקעה ושכח לספור עומר של אתמול? השיטות השונות בחישוב הזמנים שלפיהן יכול או לא יכול לספור. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin Read more…

ברית מילה וספירת העומר – שתיהן הכנה לקבלת התורה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית ומוסר – “בזאת יבוא אהרן אל הקודש”, המשמעויות הכפולות של ברית ה’מילה’, מהי המילה ומהי הברית, איך מתעלים בימי ספירת העומר, “ואשא אתכם על כנפי נשרים”. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה בבית הכנסת “שערי ישועה Read more…

הלכות ספירת העומר – זמנים בהלכה: שכח לספור ספירת העומר ונזכר בבין השמשות – הרב יצחק ישראלי

מהו זמן בין השמשות, מתי נכנסים לספקות על זמן ספירת העומר, ומה יעשה מי ששכח ונזכר בבין השמשות? שיעור הלכה יומית על הלכות זמנים וספירת העומר, השיטות בראשונים על סברת רבינו תם וסברת הגאונים. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Read more…

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר בהירהור או בכתב – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ג ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר ביום, ספירה בתחילת הלילה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

הלכות ספירת העומר – ספירת העומר בבין השמשות ועניין תמימות – הרב יצחק ישראלי

האם מי ששכח לספור ספירת העומר מקיים את המצווה בימים הבאים? איך אפשר לספור עם הציבור שמברך בין השמשות? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ח ניסן תשע”ו Read more…

הלכות ספירת העומר – קטן שנתגדל והמספר 7 ביהדות – הרב יצחק ישראלי

המספר 7 הוא המספר על פיו מתנהל העולם: 7 ימי השבוע, 7 בתפילין, 7 קנים במנורה, 7 שבתות תמימות, 7 השבועות כנגד 7 אורות במנורה. 7 הרועים. כולם זה כנגד זה. שיעור הלכה יומית – מה יעשה קטן שנתגדל בימי הספירה ואיך יצא ידי חובת ספירת העומר? יום בר המצווה Read more…

ספירת העומר לנשים – דרגת האשה גבוהה מדרגת הגבר – מעמד האשה – הרב יצחק ישראלי

ישנה מחלוקת האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא או לא. כיצד על נשים לנהוג על פי הספרדים, האשכנזים, ועל פי הקבלה. דרגת האשה גבוהה משל דרגת הגבר, השכינה שורה עליה ובזכותה ובעלה חייב בכבודה במיוחד. “שוויון זכויות” לנשים משמעותה הורדת האשה לדרגת הגבר, שנמוכה משלה. רב יוסף היה Read more…