הלכות מוקצה

הלכה יומית – הקדמה להלכות מוקצה – איסור טלטול – הרב יצחק ישראלי

הרמב”ם מקדים בסוף פרק כד מהלכות שבת ומסביר 3 סיבות מדוע ישנו איסור מוקצה בשבת. למען ינוח – לא יהא טלטול בשבת כטלטול בחול; החשש שמא יבוא לידי מלאכה; והצורך בשביתה הניכרת. וכן בראב”ד איסור הוצאה. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה אייר…

Read More