הלכות מוקצה

הלכה יומית – הלכות מוקצה – שימוש בחלקים מכלים שונים האסורים בשבת – הרב יצחק ישראלי

מכסים של כלים שונים האסורים בשבת אסורים בשימוש בשבת, אחרים מותרים. בדומה לכך כלים המחוברים לכלי האסור בשבת כמו תנור – מה אסור ומה מותר? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ה מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ז סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – דיני כלי שנשבר בשבת – הרב יצחק ישראלי

כלים שהיו מותרים בכניסת שבת ונשברו – היכן מותר לטלטל את השברים והיכן נאסר. שימוש בקופסאות שימורים או מיכלי אוכל לאחר שהתרוקנו בשבת. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כה ברמב”ם בהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד סיוון תשע”ד השעור מועלה לזכות הבחורים החטופים יעקב…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מוקצה מחמת מיאוס – הרב יצחק ישראלי

דוגמאות של כלי מאוס, שאם צריך לו בשבת מותר להשתמש בו, כדעת רבי שמעון. וכן סוגי מוקצה שמודה להם רבי שמעון. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מוקצה מחמת איסור – הרב יצחק ישראלי

“מגו דאיתקצאי לכל השמשות איתקצאי לכולי יומא”, מהו מוקצה מחמת איסור? כיצד ייתכן שחפץ שאין מלאכתו לאיסור ואיננו כלי יקר, ואפילו איננו בסיס לדבר אסור, עדיין יהיה מוקצה? הגדרות מוקצה לדבר האסור מחלוקת ראשונים בנידון, המרדכי והראבי”ה נחלקו על הריף והרמב”ם. כיצד ניתן לטלטל מוקצה מחמת איסור אחרי שאינו בסיס לדבר האסור. שיעור הלכה יומית…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מהו “מוקצה מחמת חסרון כיס” – הרב יצחק ישראלי

האם גביעי הכסף, כלים יקרים, או תמונה ששווה מליונים יחשבו “מוקצה מחמת חסרון כיס”? מהם התנאים לפיהם חפץ יחשב מוקצה כזה? שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”א סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – שימוש בחשמל בשבת והזזת מאוורר בשבת – הרב יצחק ישראלי

יסודות איסור השימוש בחשמל בשבת, ההבדל בין גופי תאורה למכשירי חשמל אחרים, אלו מכשירי חשמל נחשבים מוקצים ואיזה אינם, אמירה לגוי בשבת בנוגע למכשירים חשמליים במקום צער. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת לרמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ סיוון תשע”ד שיעורי תורה…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – דין מכשירים חשמליים בשבת – הרב יצחק ישראלי

“מוקצה מחמת חסרון כיס” הוא מוקצה חמור יותר מכלי שמלאכתו לאיסור ולכן הדינים שלו חמורים יותר. מאיזו סיבה הטלפון הסלולרי הוא מוקצה בשבת? מחלוקת אחרונים איך מתייחסים למכשירים אלקטרוניים האם הם כלי שמלאכתו לאיסור או שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. הסבר שלושת האופנים בהם אנו מתייחסים למכשירים חשמליים בשבת, ודעת הרב משה פיינשטיין ב”אגרות משה”…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – מוקצה מחמת גופו ותינוק שנולד בחודש שמיני – הרב יצחק ישראלי

מוקצה מחמת גופו חמור יותר מכלי שמלאכתו להיתר או לאיסור. לכן אסור להזיז אבנים בשבת. מה עושים עם נפטר בשבת. דין כלי שמכיל שלוש כורים או ארבעה כורים, ודעת הרמב”ם והרשב”א והרי”ף והריב”א בנידון. עניין תינוק שנולד בחודש שמיני להריון. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כה בהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – כלי שמלאכתו לאיסור – הרב יצחק ישראלי

שימוש המותר והאסור בכלי שמלאכתו לאיסור. מה נקרא לצורך גופו ומה לצורך מקומו. איסור טלטול לצורך עצמן של כלים. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז אייר התשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – כלי שמלאכתו להתר – הרב יצחק ישראלי

מהו כלי שמלאכתו לאיסור ומהו כלי שמלאכתו להיתר, מהו כלי “לצורך” ומהו “שלא לצורך” ודיני מוקצה בהם. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כה מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More