הלכות מוקצה

הלכה יומית – הלכות מוקצה – טלטול מזון בשבת – הרב יצחק ישראלי

קליפות של פיצוחים הן מוקצה בשבת, אך מאכל בהמה מותר בטלטול. איזה מאכלים מוקצה בשבת ואיזה לא? ואיזה מאכל בהמה אסור בטלטול? טלטול זרעי חרדל בשבת. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ו בהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ תמוז תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – לצאת בקמיע בשבת – הרב יצחק ישראלי

לצאת בקמיע בשבת, ושימוש בשמן שנשאר מהנר בשבת. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ו בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ תמוז תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מוקצה באוכלים – הרב יצחק ישראלי

אף שאין באוכלים דין מוקצה מחמת חסרון כיס בדרך כלל, ישנם מקרים שבהם דין זה חל. דיני מוקצה באתרוג. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – גרף של רעי לכתחילה ובדיעבד – הרב יצחק ישראלי

כאשר יורד גשם והוא דולף מהגג, האם מותר לקלוט אותם בשבת לתוך כלי? שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ד סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – ביטול כלי מהיכנו – הרב יצחק ישראלי

קליפות ביצים או קליפות תפוזים בכלי, מה יפסול את הכלי ומה אסור לשים בכלי בשבת? דעת הפוסקים במה גורם לבטל את הכלי ממה שהיה בערב שבת ומה לא, ומהן הסיבות לאיסור ביטול כלי מהיכנו. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”,…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – מוקצה מחמת חסרון כיס – הרב יצחק ישראלי

אלו כלים שמלאכתם להיתר הם “מוקצה מחמת חסרון כיס” בשבת? ואלו כלים יקרים יהיו מותרים לשימוש בשבת ולא אסורים מחמת מוקצה? דין פירות העומדים לסחורה. בין השמשות הקובע לעניין מוקצה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ה מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”א סיוון…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – טלטול בגופו – מי שמצא כסף בשבת – הרב יצחק ישראלי

קש יכול להיות מוקצה בשבת ויכול שלא להיות, הכיצד? וכיצד אפשרי טלטול בגופו. טלטול מוקצה מחמת גופו ברגל – מחלוקת משנה ברורה וחזון איש ופוסקים אחרונים בנידון. שיעור הלכה יומית פרק כ”ה מהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”א סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – התרת מוקצה מערב שבת – הרב יצחק ישראלי

אבני בניין וענפי עץ הם מוקצה בשבת, אך אם רוצה להשתמש בהם לצורך ישיבה עליהם – אפשר להתירם מערב שבת. הכיצד? ומה ההבדל בין האבנים והעצים? שיעור הלכה יומית מתוך פרק כה ברמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ’ סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – פירות שהם מוקצה בשבת – הרב יצחק ישראלי

איך פירות יכולים להיות מוקצה בשבת? שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ה בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות מוקצה – הרמת ילד שמחזיק מוקצה – הרב יצחק ישראלי

ילד בוכה לאביו שירים אותו, אבל בידיו יש מוקצה. מתי מותר להרים אותו ומתי אסור? ומתי מותר לטלטל סל פירות שיש בו אבן? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”ה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ח סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:…

Read More