הלכות מאכלות אסורות

הלכות מאכלות אסורות – דין יין צימוקים – הרב יצחק ישראלי

יין צימוקים דינו כיין לכל דבר – וכן לקידוש. מה נחשב יין צימוקים. איסור יין צימוקים ביין נסך. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות מאכלות אסורות – איסור יין ושיכר של נוכרי ושתיה במסיבה של נוכרים – הרב יצחק ישראלי

ההבדל בין עבודה זרה לתקרובת עבודה זרה? איזה יין נאסר מדאוריתא ומה מדרבנן. מדוע נאסר יין נוכרי שאינו יין נסך. מניעת התבוללות. איסור כניסה לכנסיה. שתיית קפה בבית קפה של גויים. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – איסור שתיית יין ושיכר של גויים ביחד עמם – הרב יצחק ישראלי

איך משה רבינו לימד אותנו על איסור פת נכרי? מה יעשה מי שיש לו מסיבה בעבודה של גויים והביאו לו אוכל ושתיה כשרים? איך נוהגים במסיבה של גויים. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ב חשוון תשע”ו…

Read More

הלכות הכשרת כלים – דין סכין של גויים ששחטו בה או חתכו בה דגים בחנות – הרב יצחק ישראלי

הרחבה בעניין המחלוקת על הכשרת סכין. מה הדין אם קנה סכין מגוי ושחט בה לפני שהכשיר אותה? המחלוקת בנידון. ואיך אפשר לקנות דגים כשרים ב-Coscto או בצ’יינה טאון, אם הם משתמשים בסכין משלהם. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”,…

Read More

הלכות הכשרת כלים – דין סכין משומשת שנקנתה מגוי – הרב יצחק ישראלי

מדוע יש ללבן סכין שנקנתה מגוי, והדעות השונות בנידון. כיצד מתיישבת הסתירה בין מה שפסק מרן בשולחן ערוך בהלכות איסור והיתר על הכשרת סכין לבין מה שפסק בהלכות פסח. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ חשוון…

Read More

הלכות הכשרת כלים – דין כלים שאולים מגוי ואלו כלים צריכים הגעלה – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל בין הכשרת כלי לבין הטבלת כלי? במה חייב כלי שאול מגוי ובמה אינו חייב. אלו כלים חייבים טבילה, ואלו כלים חייבים הגעלה. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ח’ חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More

הלכות טבילת כלים – האם מסעדה חייבת להטביל את הכלים? – הרב יצחק ישראלי

האם טבילת כלים היא מדאוריתא או מדרבנן? דעת הראשונים מהי דעת הרמב”ם. הלכה למעשה: מחלוקת האם צריך להטביל כלים של מסעדות וכדומה. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:…

Read More

הלכות הכשרת כלים – כיצד מטבילים סוגי כלים שונים ומדוע – הרב יצחק ישראלי

מדוע מטבילים כלים שנקנו מגוי? מהו סדר הכשרת הכלים – אלו כלים יש לטבול, אלו להגעיל ומי צריכים ליבון? מדוע מטבילים כלי אלומיניום וכלי זכוכית שאינם מנויים בתורה? איך מכשירים כלים חשמליים? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכות הכשרת כלים – דיני בליעה בכלים ונותן טעם לפגם – הרב יצחק ישראלי

מהיכן נלמדות הלכות בליעת מאכלות אסורות, מה נאסר מתורה ומה מדרבנן? ההבדל בין קדירה בת יומה לקדירה שאינה בת יומה. מה דין נותן טעם לפגם. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים…

Read More