הלכות מאכלות אסורות

הלכות מאכלות אסורות – דין נותן טעם לפגם – הרב יצחק ישראלי

מה הדין של שיכר שבושל בכלי נכרים שבושלו בהם מאכלים לא כשרים? דין “סתם כלים אינם בני יומם”. מה דין קפה שהכין גוי? דין כבוש כמבושל לעניין בישולי גויים. שיעור הלכה יומית על הלכות מאכלות אסורות רמב”ם פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ’ חשוון…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – סופגניות ודונאטס – מה מברכים עליהן ודין בצק מטוגן של גויים – הרב יצחק ישראלי

מהם “סופגנין” האסורים משום בישולי גויים ומשום געולי גויים? האם הסופגנין הם פת עכו”ם או בישולי גויים? דעת רבינו תם להבדלים בין בלילה רכה לבלילה עבה. השאלה נוגעת גם לחיוב הפרשת חלה, לברכת מזונות או המוציא, ולפת או בישולי גויים. דין מה שבא ללפת את הפת לעניין בישולי גויים. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – דין “בן יומו” בכלי של גוי ודבש של גוי – הרב יצחק ישראלי

נותן טעם לפגם בשמן של גויים. והסיבה של דבש של גויים מותר. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ט חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות מאכלות אסורות – דין חומץ של גויים – הרב יצחק ישראלי

דין חומץ של גויים העשוי מיין והעשוי משכר. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ז חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות מאכלות אסורות – שמן של גויים – הרב יצחק ישראלי

איסור שמן מ”פיתם יינם ושמנם” הותר על ידי רבי יהודה נשיאה. ומכיוון שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה ורוב השמן נעשה אז בידי גויים, הותר. שבח ארץ ישראל ושפע השמן שהיה לשבט אשר. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – בישול גויים בחשמל – הרב יצחק ישראלי

דין מאכלים שבישל גוי מבלי להתכוון ודין בישול בתנור חשמלי על ידי גוי הנובע מכך. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ז חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות מאכלות אסורות – דגים מלוחים וביצה צלויה שהוכנו על ידי גויים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת חז”ל לגבי דג מליח וביצה צלויה שהכין גוי. הלכה למעשה דגים מלוחים שנעשו על ידי גויים. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ו חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות מאכלות אסורות – בישולי גויים במסעדות ובאירועים – הרב יצחק ישראלי

כיצד יקפיד בעל עסק שהמאכלים שמוכר יהיו בישול ישראל גם לפי דעת ה”בית יוסף”. התנאים לבישולי גויים. דין נוסף: שישראל יהיה מעורב בבישול. מחלוקת הפוסקים בדין אם יהודי רק הדליק את האש. מחלוקת רמ”א ו”בית יוסף”. מה יעשה ספרדי שרוצה לאכול במסעדה או קייטרינג שנוהג כהרמ”א, פסק הגר”ע יוסף ב”יחווה דעת”. מהו גדר “מאכל בן…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – סרדינים וטונה – מה מביניהם יאסר משום בישול נוכרי – הרב יצחק ישראלי

חכמים גזרו על בישולי גויים כדי להרחיקנו מחתנות עמם. על מה חלה גזירת חכמים ועל מה לא חלה? מהו דבר “העולה על שולחן מלכים”. ומהו דבר “שאינו נאכל כמות שהוא חי”. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More

הלכות מאכלות אסורות – איסור פת נכרי ומהו פת ישראל- הרב יצחק ישראלי

גזרו על פתם יינם ושמנם משום חתנות, דבר הנלמד ממשה רבינו. מחלוקת איזו פת אסורה, של בעל הבית או גם של נחתום, לפי רבי. לשון הרמב”ם על המתירים בנידון, היכן מותרת פת פלטר? על מה סומכים המתירים פת נכרי במקומות שיש בהם ישראל בארצות הברית. איזו פת נחשבת פת ישראל. שיעור הלכה יומית על רמב”ם…

Read More