הלכות יום טוב

הלכות יום טוב – החומרה של איסורי יום טוב שני של גלויות – הרב יצחק ישראלי

מהו עונש חמור יותר: נידוי או מלקות? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ג אייר תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכה יומית – הלכות יום טוב – הוצאה והבערה ביום טוב – הרב יצחק ישראלי

איזו הוצאה מותרת ביום טוב וכיצד מותרת הבערה, ומה ההבדל באמירה לגוי בין שבת לבין יום טוב. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שביתת יום טוב פרק א’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ערב שבועות תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם…

Read More

הלכה יומית – הלכות יום טוב – שמחת יום טוב וחג השבועות – הרב יצחק ישראלי

הלכות חג השבועות ומנהגי חג השבועות, כיצד שמחים הגברים, הנשים והילדים בחג. מצווה להאכיל עניים בחג, וחציו להשם חציו לנו. שיעור הלכה יומית מתוך פרק ו’ בהלכות שביתת יום טוב נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – טלטול הנר ועישון ביום טוב

מהו “מוגמר ” והאם מותר לעשותו ביום טוב? מה קורה כשרוצים לטלטל נר ביום טוב, האם צריך לחשוש שיכבה? מהו איסור “מוליד ריחא”? כיצד ניתן לעשן סיגריות ביום טוב? וכן לגבי מניעת העישון מסיבות בריאותיות. מחיקת הכתוביות שעל הסגריות שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – כיבוי הגז ביום טוב

דיני הבערה וכיבוי ביום טוב. איזה כיבוי מותר ואיזה כיבוי אסור ביום טוב? מהם דיני כיבוי בגז ביום טוב? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin סיוון תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – באיזה אופן מותר להדליק אש חדשה ביום טוב

איסור הבערת אש ביום טוב טעם הדבר והיוצא מכך. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – בורר ביום טוב

מהו השוני שבין בורר בשבת לבורר ביום טוב? האם בורר ל”בו ביום” מותר ביום טוב? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – עשיית גלידה או גבינה ביום טוב

מה ההבדל בין גבינה ללבן ולגלידה? מהו האיסור בגבינות גוים? כיצד קיים איסור בורר בעשיית גבינה והאם יש איסור בונה בגלידה? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הרב יצחק ישראלי – הלכה יומית – שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – טלטול ושימוש בעצים ביום טוב

שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More