הלכות הפרשת חלה

הלכות הפרשת חלה – חיוב הפרשת חלה בעיסה משותפת לכמה אנשים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת האם נלמדת גזירה שווה בעיסת השותפים מראשית הגז, שבשתיהן נאמר “ראשית”, “ראשית עריסותיכם”, האם חייב בתרומה ובהפרשת חלה או לא. ומה נפסק במחלוקת הלכה למעשה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכות הפרשת חלה – אלו קמחים חייבים בהפרשת חלה ומה פטור – הרב יצחק ישראלי

הקמחים החייבים בהפרשת חלה. אנשים האלרגיים לגלוטן ואוכלים קמחים אחרים – פטורים. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – איזו ברכה מברכים כשמפרישים חלה – הרב יצחק ישראלי

מתי אסור להפריש חלה? מחלוקת איזו ברכה מברכים על הפרשת חלה, ואיזה שם קוראים לה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

ההבדלים בין חלת חוץ לארץ לחלת ארץ ישראל ושיעור הפרשת חלה על פי גודל הדרהאם – הרב יצחק ישראלי

אלו דברים מותרים בחלת חוץ לארץ ואסורים בחלת הארץ. דעת חלק מהפוסקים על כהנים בימינו וההבדלים ההלכתיים הנוצרים לדעת הסוברים שהם “כהני ספק”. זמן הפרשת החלה בחוץ לארץ. הפרשת חלה בשבת. חלה שנתערבה בעיסה חייבת להיות בטלה ב-100. דין חלה כדין תרומה. מהו גודלו של הדרהאם להפרשת חלה ומהו שיעור הפרשת חלה. קבלה ומעשה מול…

Read More

הפרשת חלה – כיצד נוהגים בחלה המופרשת בארץ ובחוץ לארץ – הרב יצחק ישראלי

מדוע היו מפרישים בזמן המשנה שתי חלות בארץ, ומדוע בחוץ לארץ. מדוע לא נותנים כיום את החלה לכהן, וכיצד נוהגים בחלה כיום. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ב’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – הבנת מצוות הפרשת חלה ופרטיה לעומקם – הרב יצחק ישראלי

מתי התחייבו ישראל במצווה? איזו חיטה ואיזו עיסה חייבות הפרשת חלה? מה ההבדל בין עיסה בארץ לבין חו”ל? מתי והיכן החיוב מדרבנן? מדוע אסור להביא חלת חוץ לארץ לארץ? איך כהן מתכונן לאכילת חלה, ודין נתינת חלה לכהן בימינו. מה דין חלת חוץ לארץ שהובאה לארץ? ומה דין תרומת חוץ לארץ שהובאה לארץ? שלושת הארצות…

Read More

הלכות הפרשת חלה – הפרשת חלה מחוץ לארץ ישראל – הרב יצחק ישראלי

מדוע אין להביא חלה שהופרשה בחוץ לארץ אל ארץ ישראל ומה הדין אם הביא? שיעור הלכה יומית מתוך מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – מהו שיעור הפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

מתי חלה מצוות הפרשת חלה מן התורה ומתי מדרבנן. כמה יש להפריש מן העיסה ומה דין מי שנותן את כל עיסתו לכהן. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More