הלכות הפרשת חלה

הלכות הפרשת חלה – צירוף עיסות שונות לצורך הפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

באלו אופנים ניתן לצרף עיסות שונות ששיעורן פטור מהפרשת חלה, כדי להגיע ל-1560 גרם קמח של עיסה החייבת בהפרשת חלה. מה הכוונה עיסה ש”נושכת” זו את זו? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט”ז תמוז תשע”ה שיעורי תורה…

Read More

הלכות הפרשת חלה – הכל הולך אחר הכוונה – איזה בצק פטור מהפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

עיסה שבושלה בחום השמש פטורה מהפרשת חלה. או בושלה בחום משקים אינה נקראת מאפה תנור אלא מעשה קדרה, שפטור מהפרשת חלה. מהו ההבדל בין אפיה לבין בישול? מחלוקת בין רמב”ם לרבינו תם לגבי מה נקרא לחם שחייב בהפרשת חלה ומה לא. הפרשת חלה אחרי הבישול. הפרשת חלה מן המוקף בארץ ישראל ובחוץ לארץ. שיעור הלכה…

Read More

הלכות הפרשת חלה – כמות הקמח המתחייב בהפרשת חלה וכיצד מודדים אותה – הרב יצחק ישראלי

כיצד מודדים את כמות הקמח שהיא השיעור החייב בהפרשת חלה. שיעור הלכה יומית ברמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ ושולחן ערוך אורח חיים סימן תנ”ו נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – בלילה רכה ובצק עבה, מה קובע אם חייבים בהפרשת חלה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ בהלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הפרשת חלה – איך מפרישים מבצק המכיל יין, שמן או דבש וכיצד תתכן חלה טהורה בזמננו – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת מה דין פת שנילושה במי פירות, מי ביצים ושאר משקין להפרשת חלה? מה ההבדל בין המשקין השונים? וכיצד מפרישין חלה בשל המחלוקת? מדוע אומר מרן שלא להכין בצק שאינו מכיל מים כלל. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ה’ הלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכות הפרשת חלה – חלה שנאפתה בשמש – הרב יצחק ישראלי

עיסה שנאפית בשמש פטורה מהפרשת חלה, וכן עיסה שמבושלת במים פטורה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ט’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – דין קמח חיטה מעורב בקמח אורז וההבדל מקמחים אחרים – הרב יצחק ישראלי

מתי עירוב של קמח מחמשת מיני דגן וקמח מדגנים אחרים חייב בהפרשת חלה? מהי שיטת הרמב”ם, האם הולך אחר הטעם או אחרי שיעור הקמח החייב בהפרשה. מה אכלו חנניה מישאל ועזריה בבית המלך? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכות הפרשת חלה – גוי אינו יכול להיות שליח לחלה – הרב יצחק ישראלי

ההבדלים בין תרומת גוי לחלת גוי, “כן תרימו גם אתם” שגם השליח יהיה יהודי. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ח’ תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הפרשת חלה – עיסת הגוי בשיתוף ישראל ועיסה שהוכנה לכלבים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת הפוסקים כיצד נקבע מהי עיסה שהוכנה לכלבים לצורך הפרשת חלה ולכן מפרישים בלא ברכה. עיסת ישראל חייבת בחלה ועיסת גוי אינה חייבת, מתי חייבת עיסה משותפת בחלה? ההבדל בין עיסה שכל אחד הביא את הקמח שלו לקמח שקנה בשותפות לפי ספר התרומה ולפי הרמב”ם. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים נמסר…

Read More

הלכות הפרשת חלה – מתי עיסה שהוכנה עבור כלבים חייבת בהפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

ראשית עריסותיכם – ולא של גוי. מתי נקבע אם העיסה היא של גוי או יהודי. מהו זמן הגלגול. הדמיון למעשרות. לחם שמכינים לחיות בהמות וציפורים. מתי לחם שמכינים לכלבים נחשב ראוי לרועים וחייב בהפרשת חלה, ומתי לא, ההבדל נלמד גם מהכנת העיסה וגם מצורת האפיה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים נמסר…

Read More