הלכות הפרשת חלה

הלכות יום טוב – הפרשת חלה ביום טוב – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לאפות ביום טוב עוגה גדולה אפילו שחלקה ישאר לאחרי החג? באיזה תנור מותר להשתמש ביום טוב לצורך אפיה, ואיך עושים הפרשת חלה ביום טוב? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שביתת יום טוב פרק ג’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More

הלכות הפרשת חלה – עיסת גוי ועיסת גר – מה קובע מתי חייבים בחלה? – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – מתי מתחייבת העיסה בחלה ומה הדין אם שכח להפריש לפני האפיה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – מה הדין אם הפרישו מהקמח במקום מהעיסה – הרב יצחק ישראלי

הפרשת חלה מתבצעת מהעיסה ולא מהקמח, ואם נתנו קמח על הכהן להחזיר אותו. גם הכהן חייב בהפרשת חלה – ומדוע עליו להחזיר את הקמח? מתי חל דין הפרשת חלה? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד אב תשע”ה…

Read More

הלכות הפרשת חלה – שאור שלא הופרשה ממנו חלה ונתערב בעיסה שהופרש ממנה – הרב יצחק ישראלי

טבל לא בטל אפילו באלף, טבל חמור מחלה. מה הדין אם השתמש בשאור מעיסה שלא הופרש ממנה חלה, בשביל עיסה שכבר הופרש ממנה? שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ אב תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:…

Read More

הלכות הפרשת חלה – באיזה מקרה גוי שהתגייר חייב במצווה יותר מיהודי – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ בהלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ח תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות הפרשת חלה – חיבור עיסה מיבול שנה שעברה עם עיסה מיבול השנה – הרב יצחק ישראלי

יבול שנה שעברה (“ישן”) המעורב עם יבול השנה (“חדש”), גזרת חכמים שאסור לתרום מיבול שנה זו על שנה שעברה, אבל אם כבר נשכו זו את זו, אומר הרמב”ם שצריך להביא עיסה אחרת ומהן יפריש חלה. קמח מחמשת מיני דגן מעורבבים – אם יש שיעור חייב בחלה. קמח משני דגנים שונים אם אין בשתי העיסות שיעור…

Read More

הלכות הפרשת חלה – בצק המורכב משני בצקים חייבים בהפרשה ואחד באמצע שאינו חייב – הרב יצחק ישראלי

מה הדין כאשר שתי עיסות שביחד יש בהן שיעור הפרשת חלה נדבקות זו לזו “נושכות” זו את זו באמצעות עיסה נוספת מקמח שאינו חייב בהפרשת חלה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ הלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז תמוז תשע”ה שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכות הפרשת חלה – איזה בצקים מקמחים שונים יכולים להתחבר להפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

מהם התנאים להפרשת חלה משותפת כאשר ישנן כמה עיסות וכל אחת ממין אחר מחמשת מיני דגן. אלו מיני דגן נחשבים אותו המין, ואלו נחשבים “מין בשאינו מינו” לפי הרמב”ם ולפי מרן ה”בית יוסף”. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ בהלכות ביכורים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill…

Read More

הלכות הפרשת חלה – כמה קמח חייב בהפרשה והפרשת חלה מן המוקף – הרב יצחק ישראלי

מדידת שיעור הראוי להפרשת חלה לא מתבצעת בעיסה אלא בקמח. מה הדין בקמח שניפה מתוכו את המורסן ורוצה להשיב אותו לתוכו? הפרשת חלה משתי עיסות – דין נטילה מן המוקף בארץ ישראל ובחוץ לארץ. מהן עיסות ש”נושכות” זו את זו? הפרשת חלה למפרע בחוץ לארץ. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים. נמסר…

Read More