הלכות ברכות

הלכות ברכות – דין ספק בברכת מעין שלוש – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות ברכות פרק ח’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ז שבט תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות בר מצווה – קטן שנתגדל – הרב יצחק ישראלי

מי שנעשה בר מצווה, האם יוצא ידי חובה בברכות התורה שברך בבוקר? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פירות מורכבים ודין אתרוג מורכב – הרב יצחק ישראלי

כלאי האילן אסורים. אך מה דין של פירות משבעת המינים שהורכבו באילן שאינו משבעת המינים? איזו ברכה אחרונה מברכים? מה הדין של אתרוג שהורכב בלימון? שיעור הלכה יומית בהלכות ברכות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ג שבט תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More