הלכות ברית מילה

הלכות ברית מילה – ברית מילה לגר – הרב יצחק ישראלי

ברית מילה לגר מעבירה אותו תהליך דומה שעשו בני ישראל כשנעשו לעם ערב מעמד הר סיני. “על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו”. הברית והסרת העורלה היא כלי הכרחי להבנת התורה שהיא רוחנית. מה קודם למה – האם קודם מילה ואחר כך טבילה או להפך? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מילה פרק ג’ נמסר…

Read More

הלכות ברית מילה – ברכת שהחיינו בברית מילה – הרב יצחק ישראלי

המחלוקת על ברכת שהחיינו בזמן ברית המילה, מנהגי האשכנזים ומנהג הספרדים. האם האב יכול לקיים מצוות ברית מילה על ידי שליח? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מילה פרק ג’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט חשוון תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

מהותה של ברית מילה על פי הזוהר הקדוש – הרב יצחק ישראלי

ברית המילה הופכת את הילד היהודי לחלק מעם ישראל, הופכת אותו לכלי לחיבור לתורה והוא זוכה להרבה דברים בזכותה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א על פי זוהר ותיקוני הזוהר בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כב סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

בריתו של אברהם אבינו – הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי

חיוב האב בברית מילה, חיוב בית דין אם אין שם אב. מסכת קידושין דף כט חובה על האדם למול עצמו אם לא נימול, ואיסור כרת על כל יום שלא נימול! חשיבותה של מצוות ברית מילה, הזכות שהיא מקנה לנו על ארץ ישראל. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי…

Read More