הלכות אישות

הלכות אישות – חומרת איסור נישואי תערובת – הרב יצחק ישראלי

על מי חל איסור נישואי תערובת, ועונש מי שהולך עם גויה לפי התורה. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות איסורי ביאה פרק י”ב נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ אדר א’ תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות אישות – נישואין למיניקת שאבי הילד שלה גוי – הרב יצחק ישראלי

דין נשואין למעוברת פנויה (שלא היתה נשואה) ומה הדין כשהתינוק שלה הוא בן לאבא גוי. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ו’ טבת תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות אישות – דין מי שקידש אשה מעוברת או מיניקה – הרב יצחק ישראלי

דין מי שקדש אשה מעוברת או מיניקה, ההבדל אם הכניסה לביתו או לא, מתי חייב לגרש ומתי לא. וכן האם חייב נידוי. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ טבת תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות אישות – אסור להנשא עם מעוברת ומיניקה – הרב יצחק ישראלי

מדוע אסור להתחתן עם אשה הרה או מיניקה – עד 24 חודש. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ג’ טבת תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות אישות – דין מי שקדש אשה גרושה או אלמנה תוך 90 יום – הרב יצחק ישראלי

מי שקדש תוך 90 יום מנדים אותו. מחלוקת בגמרא האם מי שקידש תוך 3 חודשים וברח האם מנדים, ומחלוקת רמב”ם וראב”ד על דין הגמרא. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק יא נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י”ד כסלו תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

הלכות אישות – איזו גיורת צריכה להמתיין 90 יום עד שתנשא – הרב יצחק ישראלי

לשמירה על ייחוס עם ישראל, אשה ממתינה שלושה חודשים אחרי גירושין ואלמנות. מחלוקת ר’ יהודה ור’ יוסי בעניין גיורת, האם נחשבת שמנסה צריכה להמתין, וכן אנוסה ומפותה ומנסה צריכות להמתין. מחלוקת רי”ף, רמב”ם ורבינו חננאל. שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה…

Read More

הלכות אישות- האם אשה ממתינה להנשא צ”ב יום מכתיבת הגט או מנתינתו? – הרב יצחק ישראלי

אשה שהיתה נשואה ונתאלמנה או נתגרשה צריכה להמתין 92 בטרם תינשא שוב. מה הדין אם קיבלה גט בשליחות, האם סופרת מיום כתיבת הגט או מיום נתינתו? שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק יא נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin י’ כסלו תשע”ו שיעורי תורה נוספים…

Read More