פרקי אבות – עשרת הניסים שנעשו לישראל על ים סוף – הרב יצחק ישראלי

כנגד מה נעשו 10 המכות במצרים ו-10 הנסים על ים סוף לישראל, ומהם הנסים הללו. מתוך אבות דרבי נתן.
בתוך אותם המים נעשו נסים כפולים ומכופלים, כאשר המצרים מקבלים כל אחד את עונשו לפי מידתו, ובמקביל בני ישראל זוכים לנסים להראות חיבת הקב”ה להם.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ז אייר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment