פרקי אבות – עניינים מעשיים במצוות ואהבת לרעך כמוך – דאגה לממון חברך –

“יהי ממון חברך חביב עליך כשלך” וכן “יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך”, כיצד מקיימים בפועל מצוות ואהבת לרעך כמוך.
שיעור בפרקי אבות פרק ב’ הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות דעות פרק ו’
חזון איש: “הגשמיות של חברי היא הרוחניות שלי”.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ז ניסן תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment