פרקי אבות – מלאכים נוצרים מהמעשים לפי גודל המצווה או העבירה – הרב יצחק ישראלי

“העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד”.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”א אייר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment