פרקי אבות – מהי מחלוקת לשם שמים וכיצד מתנהלת מחלוקת הלכתית באופן הראוי – הרב יצחק ישראלי

“איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים”? המחלוקת היא כמו אש, ומשחיתה את מדות האדם. מדוע מחלוקת הלל ושמאי נקראת על שם שניהם אבל קורח שנחלק על משה נקרא רק מחלוקת “קורח ועדתו”?
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ו אייר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment