פרקי אבות – כיצד ניתן לזכות לשכר המצוות גם כשלא קיימנו אותן – הרב יצחק ישראלי

“אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות”. כיצד ניתן להרהר בקדושה בזמן תפילת העמידה.
כיצד ייתכן ששכר שילוח הקן, מצווה קלה יחסית, דומה לשכר כיבוד הורים?
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
חשוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment