פרקי אבות – הנסים בבית המקדש והקפידא על חזקיהו המלך – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות – הנס עם הארון בבית המקדש, מה היתה ההקפדה על חזקיהו המלך שהראה את הארון בקודש הקודשים, ומה לומדים מכך על הצניעות?
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ’ ניסן תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com