פרקי אבות – דע מאין באת – תחבולות היצר הרע – הרב יצחק ישראלי

שיעור בפרקי אבות פרק ג’ “הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי חטא” מדוע המשנה כופלת את עצמה שוב? משום שמדובר על סוגים שונים של יצר הרע. תחבולות היצר הרע כדי להרחיק אותנו ממצוות. בת הקול ששמע אלישע “אחר” היתה גם היא מן היצר הרע.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ר”ח אייר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment