ספירת העומר לנשים – דרגת האשה גבוהה מדרגת הגבר – מעמד האשה – הרב יצחק ישראלי

ישנה מחלוקת האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא או לא. כיצד על נשים לנהוג על פי הספרדים, האשכנזים, ועל פי הקבלה.
דרגת האשה גבוהה משל דרגת הגבר, השכינה שורה עליה ובזכותה ובעלה חייב בכבודה במיוחד.
“שוויון זכויות” לנשים משמעותה הורדת האשה לדרגת הגבר, שנמוכה משלה. רב יוסף היה קם לקראת אמו – לקראת השכינה “איקום מקמי שכינא דאתיא”.
שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט ניסן תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com