הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – האם מותר לחמם ביצה רכה בשבת

מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א,
רב הקהילה הספרדית דראקלאנד, מאנסי, ניו יורק.

לשיעורים נוספים:
http://www.haravisraeli.com/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95