הפרשת חלה – עיסת הגוי בשיתוף ישראל ועיסה שהוכנה לכלבים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת הפוסקים כיצד נקבע מהי עיסה שהוכנה לכלבים לצורך הפרשת חלה ולכן מפרישים בלא ברכה.
עיסת ישראל חייבת בחלה ועיסת גוי אינה חייבת, מתי חייבת עיסה משותפת בחלה? ההבדל בין עיסה שכל אחד הביא את הקמח שלו לקמח שקנה בשותפות לפי ספר התרומה ולפי הרמב”ם.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ז’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com